NB! See leht vajab Internet Exploreri brauserit!

INFO LAPSEVANEMALE / ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Mudilaste keeleõpe - 3-7 aastastele lastele.

Õpime eesti keelt läbi laulude, mängude ja multikate. Keeleõpe internetikeskonnas on mõeldud abiks emadele-isadele, kes soovivad toetada oma laste eesti keele õpet. Mudilas on võimalik aasta jooksul vaadata-kuulata 15 õppenädalat. Iga õppenädal on üles ehitatud ühele tuntud eesti lastelaulule. Iga laulu kohta on 8 erinevat ülesannet- 5 neist õpetavad, tutvustavad ja kordavad sõnu ning lauseid ja 3 on meelelahutusliku eesmärgiga.
I Õpime sõnu - tutvustab sõnu ja lauseid, mis esinevad laulus.
II Mõmmi mängib - multikas, kus kasutatakse sõnu ja lauseid, mida laps on juba kuulnud eelmises mängus.
III Pildimäng - sõnavara kordamise mäng, kus laps ei saa minna edasi enne, kui ta on klikkinud õigele vastusele.
IV Lastelaulud - laul, mille tekstist laps tänu eelmiste mängude läbimisele aru saab.
V Lastekaraoke - lapsed laulavad ise.
VI Värvimine - põhidetail laulust, mille laps värvib vastavalt oma soovile.
VII Pusle - 6 tükine pusle, mis on ühtlasi üldpilt esimesest mängust.
VIII Muster - põhidetail laulust, mille laps täidab vastavalt oma soovile.
Lauludel ja mängudel on nii eesti kui venekeelsed subtiitrid. Mudilane saab mudilas väga hästi hakkama. Last aitavad häälmenüüd ja etteloetud episoodide tutvustused.
Laulge ja mängige koos oma lastega!

 


ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКУ - 3-7 ЛЕТНИХ ДЕТЕЙ.

УЧИМ ЭСТОНСКИЙ ЯЗЫК С ПОМОЩЬЮ ПЕСЕН, ИГР И МУЛЬТФИЛЬМОВ.

МАЛЫШ ЛЕГКО СПРАВИТСЯ СО ВСЕМ, ЧТО ПРЕДЛОЖЕНО В ПОРТАЛЕ MUDILA. РЕБЕНКУ ПОМОГУТ ЗВУКОВЫЕ МЕНЮ И ОЗВУЧЕННЫЕ ЗНАКОМСТВА С ЭПИЗОДАМИ. MUDILA ОБУЧАЕТ И РАЗВИВАЕТ. Обучение языку в интернетсреде задумано в помощь мамам и папам, которые желают поддержать своих детей в изучении эстонского языка. В MUDILA на протяжении года возможно посмотреть и послушать 15 учебных недель. Каждая учебная неделя построена на материале одной детской песни. Для каждой песни даны 8 заданий- 5 из них учат, знакомят и повторяют слова и предложения, а 3 из них развлекательного содержания.
I Учим слова - знакомит со словами и предложениями, которые присутствуют в песне.

II Мымми играет - мультик, в котором использованы слова и предложения, которые ребенок уже слышал в игре «Учим слова».

III Игра с картинками - игра на повторение слов, в которой ребенок не сможет играть дальше, пока не кликнет мышкой на правильную картинку.

IV Детские песни - песня, содержание которой ребенок поймет, благодаря предшествующим играм.
V Караоке - ребенок может петь самостоятельно.
VI Раскраска - основная деталь песни, которую ребенок может раскрасить по своему желанию.
VII Пазлы - картинка из 6 деталей, обобщающая содержание первой игры «Учим слова».
VIII Мозаика - основная деталь песни, которую ребенок составляет по своему желанию.
Все песни и игры имеют титры на русском и эстонском языке.
Пойте и играйте вместе со своими детьми!